O společnosti

Excor-Zerust s.r.o. vyrábí a dodává antikorozní
obalové materiály sdružené pod značkami Zerust®
a Excor® pro český a slovenský trh.

Váš partner pro řešení korozních problémů

Na českém a slovenském trhu působíme od roku 1997 jako joint-venture partner americké společnosti Northern Technologies International Corporation (NTIC). Od této doby jsme úspěšně zavedli do praxe stovky antikorozních obalových aplikací a disponujeme širokou databází případových studií.

Naše podnikatelská činnost je zaměřena výhradně na dodávky antikorozních obalových materialů a poradenství v oblasti dočasné protikorozní ochrany. Díky této úzké specializaci se této problematice můžeme věnovat s maximální péčí. Zároveň disponujeme týmem zkušených odborníků, kteří v oblasti antikorozního balení získávali praxi po mnoho let.

Jsme součástí mezinárodní federace Zerust®, která se skládá z vice než 60 společností, které po celém světě vyrábí patentované antikorozní materiály Zerust® a Excor® a poskytují k nim technický servis. Na základě našich i zahraničních zkušeností jsme pak schopni zajistit, že zboží balené v našich antikorozních obalech bude dodáno k zákazníkům po celém světě v bezvadném stavu. Naši zahraniční partneři s námi často spolupracují i při inspekcích dodávek z českého a slovenského trhu do ciziny, takže je možno mít zboží stale pod kontrolou.

Jižní Amerika

Princip fungování společnosti

  • Kontrolujeme od začátku až do konce technologický proces u zákazníka, abychom definovali veškerá korozní rizika
  • Poznáme příčinu koroze a doporučíme preventivní opatření
  • Navrhujeme optimální, cenově efektivní řešení k eliminaci korozních problémů
  • Pomáháme s racionalizací balícího procesu

Každá výrobní šarže našich antikorozních materialů je laboratorně testována na maximální spolehlivost antikorozní ochrany a na splnění předepsaných fyzikálně-mechanických vlastnosti (např. tloušťka, pevnost atd.) Naše firma je certifikována certifikáty ISO 9000 a ISO 14001. Každá dodávka našeho zboží zákazníkovi má své unikátní číslo a je možno k ní zpětně dohledat protokoly ověřující kvalitu zboží.


Ke stažení certifikát ISO 9001 (pdf)

Ke stažení certifikát ISO 14001 (pdf)

 Download ISO 9001 certificate (pdf)

 Download ISO 14001 certificate (pdf)

Ke stažení Integrovaná politika jakosti (pdf)